Back to F

Johan Christian Fick

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fick opholdt sig i Rom omkring årsskiftet 1824-25. Her lærte han Thorvaldsen at kende.

Han forlod Rom med kurs mod Danmark primo april 1825 i selskab med N.L. Høyen.

Han var en af initiativtagerne til stiftelsen af Kunstforeningen af 1825 i København.

Ficks kunstinteresse udmøntede sig også i en nekrolog over kobberstikkeren J.F. Clemens, jf. Fick, op. cit.

Fick var 8.3.1830 en af initiativtagerne til festforeningen De danske Romere i København.

Portrættet til højre blev fremstillet af Ernst Meyer 1825. Det er et udsnit af en radering, der gengiver de 12 danskere, der holdt juleaften sammen i Rom 24.12.1824. Raderingen findes bl.a. i Den Kongelige Kobberstiksamling.

References

  • J.C. Fick: Johan Frederik Clemens, skitseret som Konstner og Menneske (Særtryk af: H. P. Selmers Nekrologiske Samlinger, årg. 2, hæfte 3), København 1851.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, p. 306.
  • J.M. Thiele: Af mit Livs Aarbøger, København 1917, bd. I, p. 204 & 222.

Last updated 21.12.2023

Ernst Meyer: 12 portrætter, Rom 1825, detalje Fick

Johan Christian Fick

1787-1864 Danish Civil servant
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen2 Doc.
Total3 Doc.

To and from others2 Doc.
Mentioned in6 Doc.