The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7987 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

8.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

De danske Romere [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

A song about Thorvaldsen’s two birthdays. While it is everyone’s lot to be born once, only a genius is born a second time when he is endowed with inspiration and creative power, and this changes him forever. Thorvaldsen was reborn in Rome, and therefore his friends can now celebrate his birthdays, the Danish as well as the Roman, in recognition of his strong attachment to both his birthplaces.

See Original

THORVALDSENS

anden Fødselsdag.

Den 8. Marts 1839.

KJØBENHAVN.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Hvert Adams Barn har en Fødsel jo!
Det er en Regel for alle Slægter;
Men at Geniet maa have to,
Det sikkert heller ei Nogen nægter.
Den første Fødsel er den, som Livet
Har hver, som Borger paa Iorden givet;
        Den har Enhver.

Den anden Fødsel — det er den Stund,
Da den Udvalgte sin Styrke mærker,
Der spirer ud ham af Aandens Grund,
Som kraftig Skaber til skiønne Værker.
Den mærkte Thorvald — som man begriber —
Da han fra Øresund kom til Tiber,
        Til Kunstens Hiem.

Den Fordeel have deraf nu vi,
I gamle Rom og ved gamle Leire,
At vi med broderlig Sympathie
Kan Thorvalds Fødseler begge feire.
I Danmarks Dal han først Livet sandsed,
I Rom hans Tinding med Laubær krandsed
        Du selv, Apol!

Og derfor driver et venligt Savn
Ham hen til Begge, med kiærlig Stemme;
I Roma mindes han Kiøbenhavn,
I Kiøbenhavn kan han Rom ei glemme.
Her blomstred Vaaren — og hist hans Sommer!
Med rige Høst dog til os han kommer,
        Vor Thorvalds Skaal!

Oehlenschläger.

General Comment

Denne sang blev sunget ved fejringen af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

Archival Reference
M18,36 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Thiele
Ikke omtalt i Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Birthday 19.11. · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Christian Peter Bianco Luno · Bertel Thorvaldsen
Last updated 02.03.2020 Print