The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7992 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Christian Fick [+]

Sender’s Location

København

12.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Bill for the full costs of the party of the Danish Romans 8.3.1839.

See Original

Regning
over Udgivterne ved Rommergildet d. 8 Marts 1839.

Verten Hansens Regning for Spise og Viin til 48 Personer
Bogtrykkerne Berlings og Lunos do for at trykke tvende Sange m. v.
For at stemme en Pianoforte efter Käckers do
Douceurer til Vertens Folk
Do til 2 Tjenere
Do til Karlene, der bragte og hentede Fortepianoet
Do til Buddet, der bragte Vinen
71 dRbd 32 ds
6  
1  
2  
3  
1  
32  
 
Summa Rbdlr
–––
84 – 32 s
 

Kiøbenhavn d: 12 Marts 1839. –

General Comment

Dette er en regning over de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839 i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3..
Regningen er sammenstillet af en af primus motorerne i De danske Romeres selskab, Johan Christian Fick, selvom det ikke fremgår direkte. En sammenligning af hans håndskrift i kendte breve med håndskriften her levner dog ingen tvivl om ophavsmanden.


Regningen må have været stilet til Thorvaldsen, da han fungerede som festens vært, og da dokumentet er endt i Thorvaldsens arkiv.

Archival Reference
gmIII, nr. 31
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Society of the Danish Romans · Artistic Environment in Copenhagen · Bills for Thorvaldsen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Berlingske Bogtrykkeri · De danske Romere · C. Hansen · H. Käcker · Christian Peter Bianco Luno
Last updated 20.12.2016 Print