12.3.1839

Sender

Johan Christian Fick

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

Bill for the full costs of the party of the Danish Romans 8.3.1839.

Document

Regning
over Udgivterne ved RommergildetI d. 8 Marts 1839.

Verten HansensII Regning for Spise og Viin til 48 Personer
Bogtrykkerne BerlingsIII og LunosIV do for at trykke tvende Sange m. v.
For at stemme en Pianoforte efter KäckersV do
DouceurerVI til Vertens Folk
Do til 2 Tjenere
Do til Karlene, der bragte og hentede Fortepianoet
Do til Buddet, der bragte VinenVII
71 dRbd 32 ds
6  
1  
2  
3  
1  
32  
 
Summa Rbdlr
–––
84 – 32 s
 

Kiøbenhavn d: 12 Marts 1839. –

General Comment

Dette er en regning over de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839 i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3..
Regningen er sammenstillet af en af primus motorerne i De danske Romeres selskab, Johan Christian Fick, selvom det ikke fremgår direkte. En sammenligning af hans håndskrift i kendte breve med håndskriften her levner dog ingen tvivl om ophavsmanden.


Regningen må have været stilet til Thorvaldsen, da han fungerede som festens vært, og da dokumentet er endt i Thorvaldsens arkiv.

Archival Reference

gmIII, nr. 31

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. De danske Romeres fest, der ofte blev kaldt Romergildet, 8.3.1839.

  2. Dvs. værthusholderen C. Hansen, se hans regning for mad og vin af 9.3.1839.

  3. Dvs. Berlingske Bogtrykkeri, der trykte Sang den 8de Marts 1839, se regningen af 9.3.1839.

  4. Dvs. den danske bogtrykker Christian Peter Bianco Luno, der stod for trykningen af Adam Oehlenschlägers sang Thorvaldsens anden Fødselsdag. Den 8. Marts 1839.

  5. Dvs. den danske klaverstemmer H. Käcker, der stemte pianofortet, der blev brugt til festen, se hans regning af 8.3.1839.

  6. Dvs. dusører eller drikkepenge til tjenerne.

  7. Der blev drukket rødvin fra St. Emilion til festen, se regningen af 9.3.1839.

Last updated 20.12.2016