The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7993 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius 16.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg seer, jeg har skyndet mig for meget i Gaar med at sende den herved tilbagefølgende Sag til Hr Conferentsraaden. Saaledes som De bemærker vedkommer[?] det et mig paaanket[?] Udtryk kuns de Hr. P: og K:; – og det kan, for saavidt, vistnok være mig ligegyldigt Men da Overbeviisning om den ringere Belysning kuns kan erholdes med nøiagtigt Overslag; – og da det ”iøinefaldende”, dog kunde give Anledning til en og anden mindre behagelig
Bemærkning, for i fald hiint Overslag skulde løbe op til en ikke formodet Sum, – saa synes mig det endnu at være ønskeligt, at hiint Udtryk blev ombyttet med et mindre stærkt, – noget jeg nu kuns vel henstille til De tvende Herrers nærmere Overveielse.

(Løverd 16 Marts 1839) Ærb.
P. B. Scavenius
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120f
Last updated 24.05.2011 Print