The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Peder Brønnum Scavenius

Denne biografi er under udarbejdelse.

Scavenius mødte Thorvaldsen i 1819 under sit ophold i Rom. Han førte dagbog under sit ophold, og dagbogen er bevaret i dag i Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv i Rigsarkivet. Han nævner Thorvaldsen flere gange i dagbogen, og disse passager er publiceret her i Arkivet.

Han og Thorvaldsen og en gruppe af andre danskere i Rom tog bl.a. på en udflugt i Albanerbjergene 7.-10.5.1819.

Scavenius rejste i selskab med Jacob Fibiger.

Komponisten Rud Bay beskriver Scavenius med følgende ord i en dagbogsoptegnelse fra 24.4.1819, hvor Bay også befandt sig i Rom: ”... Kammerjunker Peer Scavenius (som i gamle Dage, da jeg gik hos Brorsons med ham, heed Peer Degn), nu en fæl Abekat og ægte Kammerjunker…”, jf. Clausen & Rist, op. cit., p. 103.

Scavenius ejede blandt andet herregården Gjorslev på Stevns og ligger derfor begravet på den nærliggende kirkegård i Holtug. Gravstenen er smykket med et relief af J.A. Jerichau:

J.A. Jerichau: Gravmæle over P.B. Scavenius, ca. 1868, Holtug kirkegård
J.A. Jerichau: Engel, marmor, ca. 1868, Holtug kirkegård

References

  • Julius Clausen & P.Fr. Rist (ed.): Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer. I Algier og Italien 1816-21, København 1920, p. 101.
  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Last updated 02.02.2017

Peder Brønnum Scavenius

1795-1868 Danish Politician, estate owner
To Thorvaldsen1 Doc.

To and from others22 Doc.
Mentioned in5 Doc.