Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7992 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Christian Fick [+]

Afsendersted

København

12.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Regning for de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839.

Se original

Regning
over Udgivterne ved Rommergildet d. 8 Marts 1839.

Verten Hansens Regning for Spise og Viin til 48 Personer
Bogtrykkerne Berlings og Lunos do for at trykke tvende Sange m. v.
For at stemme en Pianoforte efter Käckers do
Douceurer til Vertens Folk
Do til 2 Tjenere
Do til Karlene, der bragte og hentede Fortepianoet
Do til Buddet, der bragte Vinen
71 dRbd 32 ds
6  
1  
2  
3  
1  
32  
 
Summa Rbdlr
–––
84 – 32 s
 

Kiøbenhavn d: 12 Marts 1839. –

Generel kommentar

Dette er en regning over de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839 i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3..
Regningen er sammenstillet af en af primus motorerne i De danske Romeres selskab, Johan Christian Fick, selvom det ikke fremgår direkte. En sammenligning af hans håndskrift i kendte breve med håndskriften her levner dog ingen tvivl om ophavsmanden.


Regningen må have været stilet til Thorvaldsen, da han fungerede som festens vært, og da dokumentet er endt i Thorvaldsens arkiv.

Arkivplacering
gmIII, nr. 31
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
De danske Romeres selskab · Kunstnermiljøet i København · Regninger til Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Berlingske Bogtrykkeri · De danske Romere · C. Hansen · H. Käcker · Christian Peter Bianco Luno
Sidst opdateret 20.12.2016 Print