8.3.1839

Afsender

Christian Peter Bianco Luno

Afsendersted

København

Modtager

Johan Christian Fick

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Regning for trykkeriudgifter i forbindelse med fejring af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

Dokument

Kjøbenhavn, den 8 Marts 18 39.

Herr Justitsraad Fick

Debet.

til Bianco Luno’s Bogtrykkeri,

Østergade Nr. 70.

  Rbd. ß
For Trykningen af endeel Communications-BilletterI    
med Tillæg af Papiir 1
For Trykningen af en SangII, 60 Exemplarer, med    
Tillæg af Papiir, samt Beskjæring 2 48”
Summa 3. 48 ß
  Betalt
hvorfor qvitteres:
p” Bianco Luno
MildeIII

Generel kommentar

Dette er en regning for nogle trykkeriudgifter i forbindelse med De danske Romeres festligholdelse af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839 i København.
Regningen er udstedt til Fick, der stod som en af arrangørerne af festen. Udgifterne dækker for det første “Communications-Billetter”, hvormed der antagelig menes trykte invitationer til festen. For det andet trykte Bianco Luno en sang, nærmere bestemt Adam Oehlenschlägers hyldestdigt Thorvaldsens anden Fødselsdag. Den 8. Marts 1839.


Regningen indgik i det samlede regnskab af 12.3.1839 for udgifterne til festen. Alle udgifter blev betalt af Thorvaldsen, der også var aftenens vært.
Regningen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Arkivplacering

gmIII, nr. 27

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Præcis hvad der menes med kommunikationsbilletter er p.t. usikkert. Der er dog formodentlig tale om trykte invitationer til romergildet 8.3.1839, som Fick antagelig udsendte, da han stod som arrangør af festen.

  2. Dvs. Adam Oehlenschlägers sang Thorvaldsens anden Fødselsdag. Den 8. Marts 1839, se den generelle kommentar.

  3. Dvs. tydeligvis en hr. Milde, ansat i Bianco Lunos bogtrykkeri, der har underskrevet på firmaets vegne.
    Muligvis er der tale om typografen Jens Christian Frederich Milde, der optræder i folketællingen over Købehavn i 1840 som 23-årig, dvs. født ca. 1817.

Sidst opdateret 28.03.2017