No. 19 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

9.3.1796 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Frederike Dorothea Hammer
Peter Hanning Hammer
[+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Da der er tale om en sang, er der ingen egentlig ud- eller tilskrift. Sangens forside er (som gengivet nedenfor) påskrevet: Vise / Ved / Hr. Sorenskriver Hammer / og Q / Jomfrue Wiests / Bryllup.

Resumé

Festsang fra Thorvaldsen til brudeparret Peter Hanning Hammer og Frederike Dorothea Hammer, født West.

[Translation]

Vise
Ved
Hr Sorenskriver Hammer
Og Q
Jomfrue Wiests
Bryllup
__
af
Deres Ven
Thorvaldsen

Mel: Ung Adelsteen paa Tinge stod: o:s:v.
” Saa vædligt gjald et Konge Ord
” Ieg Hammers Troeskab længe kjender
Han virke Gave i Fædres Nord!
” Til Brødres Held jeg did ham sender
” Der skal han tække Lov og Ret:
” Han reise snart! Jeg byder det.”

#

Saa liflig gjald et Pige-Ord:
Ieg did vil Hammers Fjed ledsage
Hos ham er varmt det kolde Nord.
Og skjönne de frosne Dage
Jeg der i Hammers Favn vil døe!
Saa var det Ord af vor Møe

#

Da Sendtes Bud til Degn og Præst;
Man lod det ædle Par forene;
Da sanked man hver Vennegjæst
Til Vidne ved Lyksalig Scene:
Nu sidde vi med Bægret hvær,
Og sige de foreente To.

#

Gid De til Huuslig Gammen gaae
Som norske Bygder dem berede!
Gid silde De, med Issen graae,
Maae Børnebørn til Altret lede!
Saa vandrer De i Herrens Navn
Til Himlen i Hinandens Favn!

Generel kommentar

Denne vise til brudeparret Hammer må være blevet afsunget ved brylluppet 9.3.1796. Visen er nedskrevet af en ukendt koncipist, og den korrekte retstavning tyder på, at Thorvaldsen ikke selv har udformet visen i sin endelige form. (Angående Thorvaldsens skrift- og talesprog, se referenceartiklen herom).
Muligvis har Thorvaldsen selv ledsaget visen med guitar- eller violinakkompagnement, se hertil desuden brevene tilknyttet emnet Thorvaldsen og musikken.

Frederike Dorothea Hammers liv endte dog knapt så lykkeligt, som det ønskedes for hende i Thorvaldsens sang. Se hertil hendes bøn til Thorvaldsen om økonomisk hjælp 1.3.1835.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Bertel Thorvaldsens Privatarkiv, arkivnr. 2063
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Emneord
Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og musikken · Ungdomsvenner
Personer
Christian 7.
Sidst opdateret 09.12.2014 Print