Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

Peter Hanning Hammer

Hammer var Thorvaldsens ungdomsven. Han blev gift 9.3.1796 med Frederike Dorothea West, en søster til Thorvaldsens gode ven Jørgen West. Ved brylluppet skrev Thorvaldsen en sang til sine venner.
Parret skrev 14.3.1796 en afskedshilsen i Thorvaldsens stambog, N213, og rejste selv kort tid efter til Norge.

Hammer var medlem af den litterære klub, Norske Selskab, i København i 1790’erne ligesom andre af Thorvaldsens venner. Han var søn af amtmand i Stavanger, Gunder Hammer og Anna Hanning; han blev cand. jur. 1791 fra Københavns Universitet og ansat 1794 som kopist i Danske Kancelli. Fra 1796 til 1802 var han sorenskriver i Tromsø og Senja sorenskriveri/fogderi (nuv. Troms fylke). Familien Hammer optræder i folketællingen 1801 over beboere i Storstennæs ved Tromsø. Fra 1802 blev Hammer sorenskriver i Inderøys fogderi.

Der er nogen uenighed, om Hammers fornavn staves Peter eller Peder. I det norske statsarkiv over sorenskrivere bruges Peter med t, hvilket er fulgt her.

Portrætter af Hammer

Der findes to sikre portrætter af Hammer. Thorvaldsen udførte, antagelig 1796, en portrættegning af Hammer (blyant og vandfarve, 13,2×10,6 cm, à la Carvelle), der i dag findes i privateje på Halsted Kloster, og som på bagklædningen bærer påskriften “Tegnet af Torvaldsen i Halvfemserne. Sorenskriver Hammer i Tronhjem” [sic]. Portrættet er gengivet i udsnit her nedenfor.

Peter H. Hammer Paul Ipsen: P.H. Hammer, 1792, tegning, Portrettsamlingen, Norske Selskab, Oslo
Thorvaldsen: Peter Hanning Hammer
Blyant og vandfarve, 13,2×10,6 cm
Antagelig 1796, privateje
Paul Ipsen: Peter Hanning Hammer
Tegning, 1792
Portrettsamlingen Norske Selskab, Oslo

Hammer blev også portrætteret i 1792 af den danske portrættegner og -maler, Paul Ipsen (1747-efter 1810). Dette portræt har flere lighedspunkter med portrættegningen på Halsted Kloster, selvom det ene portræt gengives i profil, mens det andet ses en face, jf. fx det knækkede øjenbryn og den markante, krumme næse.

Hammers kone, Frederike, fik også tegnet sit portræt af Thorvaldsen, C746. Dette blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1875 sammen med et mandsportræt, C745, som tidligere blev antaget at afbilde en lidt ældre udgave af Peter Hanning Hammer, men fysiognomien er en anden, så det er meget lidt sandsynligt, at dette mandsportræt forestiller samme person, som ses på tegningen på Halsted Kloster.

Fra brev af 5.5.1796 fra Hammer til Thorvaldsen vides det, at billedhuggeren også havde udført en nu ukendt portrætmedaljon af sin gode ven.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Hammer repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • THM jour.nr. 7II – 6/1962 og 7II – 8/1962.
  • Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Oslo 1999, p. 287.
  • Jf. A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, København 1955, II, p. 83.
  • Folketællingen 1801 i Storstennæs ved Tromsø.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 25-26, vol. III, p. 62.
  • Statsarkivet i Norge.

Sidst opdateret 20.11.2015

Peter H. Hammer

Peter Hanning Hammer

1767-1813 Norsk Jurist og sorenskriver
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen2 dok.
I alt3 dok.

Omtalt i2 dok.