Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6659 af 10247
Afsender Dato Modtager
Frederike Dorothea Hammer [+]

Afsendersted

Trondhjem

1.3.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Velbaarne Trondhjem d 1ste. Mars. 1835.

Hr Professor Torvalsen!
De vil vel blive hel forundret Auver at See disse linnier fra en Venjnde Som De Muligen har Glæmt, men dog Troer ieg De vil erindre mig ved at Tænke til bage, paa det kiære København og dag vil de vist og erindre Deres Gamle ven Hammer og hans Konen Frederike. West, vi havde mange Glade Øyeblikke Sammen i vaares undom, men den Svant for hasti bort, og nu i en Rekke af en 38. Aar har ieg haft i den sennere thid uendelige mange Sorger siden min Kiere Hammers Død har ieg Aaret efter hans død blev ieg berøvet hele min eiendel den Grusomme Ild fortærede alt vad ieg havde ieg med 6 børn stod Saa Godt Som nögen til bage, og vor av den ynste var kun 10 Uger Gammel, Aaret der efter Døde min mineste Søn i Nervefeber Som var et haabe fult ungt Menske han var bleven Købmand og hade Rejst en Tur ud for at Søge Kridit og det Gik ham lykkelig men havde kun handellen i 4 Maaneder Saa blev ieg ham berøvet det Ælskværdige Menneske han var yndet av alle Som kende ham Tænk for en Sorg for mig Som da sat i Smaa omstendeheder og kun ham at stole paa Som vist havde bleven en støtte for mig i min Alder Dom, Min Ælste Datter vds Louise Wilmhemine blev Gift med en Løgnantte Brun og hun Døde paa barselsæng med det 5 barn og faderen Døde Aaret efter og efter Lod sig 3 børn Som ieg og til Dels maa Sørge for, nu bor ieg i Trondhjem og min ynste Datter hun setter og pønt og Syer til fremmede men det vil ikke forslaa, thi her er Saa mange Som vil have Arbejde, og min Pension er 100 Spd. og naar man da skal betale Giel tillige med Saa er det alt for Tungt, at Tænke paa at leve, og man skal leve Anstændig, Kiære Hr. Profesor ieg haaber De ikke Tar dette brev ildeop, men ieg ved ikke om ieg Tør driste mig til og Anmode Dem om lit jelp, ieg har hørt De skal nu være en formuende Man og ieg kender Deres Hiertte fra undom men de havde følelse for Deres med Mennesker, vel mulig De og kunde føle for en Gammel Venjnde, Som virkkeli lider i stilhed thi man maa skiulle sig Saa meget Som muligt ieg Troer om Dem der Som De Saa mit beklæntte Hiertte og min for fatning ville De vist være Saa Ædel Modig og Række mig en liden hielp, Kiere Gode Ven Tag nu ikke denne Anmodning jlde op, thi man Søger Snarest ielp hos vil fremmede en hos sinne egne, og Siden min Ælste broder Christian døde Saa har ieg ikke vist av at ieg har haf Søskende, i Dannemark, skulle Deres Ædle Hiertte til Sige mig let jelp, om Da vil Adreser det til Mægler Sommerschield i Trondhjem, Glæd Deres Gammle venjnde med et par Ord til Gien Svar her paa, om ikke noget andet, thi det vil være een stor Glæde for mig at De vil værdige mig med Svar her paa, til Giv
Deres forbundne
Friderike Sl: Hammer

Arkivplacering
m20 1835, nr. 18
Sidst opdateret 10.05.2011 Print