No. 19 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

9.3.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Frederike Dorothea Hammer
Peter Hanning Hammer
[+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Da der er tale om en sang, er der ingen egentlig ud- eller tilskrift. Sangens forside er (som gengivet nedenfor) påskrevet: Vise / Ved / Hr. Sorenskriver Hammer / og Q / Jomfrue Wiests / Bryllup.

Abstract

Song from Thorvaldsen to the newly-married couple Peter Hanning Hammer and Frederike Dorothea Hammer, née West.

[Translation]

Vise
Ved
Hr Sorenskriver Hammer
Og Q
Jomfrue Wiests
Bryllup
__
af
Deres Ven
Thorvaldsen

Mel: Ung Adelsteen paa Tinge stod: o:s:v.
” Saa vædligt gjald et Konge Ord
” Ieg Hammers Troeskab længe kjender
Han virke Gave i Fædres Nord!
” Til Brødres Held jeg did ham sender
” Der skal han tække Lov og Ret:
” Han reise snart! Jeg byder det.”

#

Saa liflig gjald et Pige-Ord:
Ieg did vil Hammers Fjed ledsage
Hos ham er varmt det kolde Nord.
Og skjönne de frosne Dage
Jeg der i Hammers Favn vil døe!
Saa var det Ord af vor Møe

#

Da Sendtes Bud til Degn og Præst;
Man lod det ædle Par forene;
Da sanked man hver Vennegjæst
Til Vidne ved Lyksalig Scene:
Nu sidde vi med Bægret hvær,
Og sige de foreente To.

#

Gid De til Huuslig Gammen gaae
Som norske Bygder dem berede!
Gid silde De, med Issen graae,
Maae Børnebørn til Altret lede!
Saa vandrer De i Herrens Navn
Til Himlen i Hinandens Favn!

General Comment

This song for Peter Hammer and his bride must have been sung at their wedding 9.3.1796. The song has been written down by an unknown copyist, and the correct spelling indicates that Thorvaldsen has not personally given the song its final form (see the referential article about Thorvaldsen’s Spoken and Written Language).
Thorvaldsen himself may have accompanied the song on the guitar or the violin, see the letters connected with the topic: Thorvaldsen and Music.

Frederike Dorothea Hammer’s life, however, ended less happily than wished for her in Thorvaldsen’s song. See her appeal to Thorvaldsen for financial help 1.3.1835.

Archival Reference
Rigsarkivet, Bertel Thorvaldsens Privatarkiv, arkivnr. 2063
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Subjects
Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Music · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Christian 7.
Last updated 09.12.2014 Print