No. 2454 af 10318
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

13.12.1819 Marie Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Resumé

Brøndsted glæder sig over, at Thorvaldsen er ankommet til Danmark og har mødt familien. Han udbeder sig udførligere oplysninger om mødet og minder om at føre Thorvaldsen til sin afdøde hustrus gravsted.

[...] Det glæder mig at de Smaating jeg sendt Dig med Thorwaldsen have fornøjet Dig; jeg venter svarlig Efterretning i dit næste Brev om din Samtale med denne min hulde Ven, og at Du, efter min indstændige Begjæring har ført ham did ud til min uforglemmeliges Hvilested; jeg tilskriver ham med denne Post, ogsaa i hans egne Anliggender. Var jeg nu i Khvn , da skulde Holger ret blive bekjendt med Thorwaldsen. Holger finder vel og paa en Maade at vise Thorw. vore Børn. Det vilde dog gjøre mig ondt om denne kjære Ven kommer tilbage til Rom uden at kunne sige mig lidt og bringe mig et Kys fra hver af mine Glutter. [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Danmarksopholdet 1819-20 · Gravmæler, andre · Selskabsliv i Danmark
Personer
Frederikke Brøndsted · Bertel Thorvaldsen · Holger Halling Aagaard
Sidst opdateret 27.06.2013 Print