No. 2454 of 10318
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

13.12.1819 Marie Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Abstract

Brøndsted is pleased that Thorvaldsen has arrived in Denmark and has met his family. He asks for further information about the meeting and mentions his wish that Thorvaldsen should be taken to his wife’s grave.

[...] Det glæder mig at de Smaating jeg sendt Dig med Thorwaldsen have fornøjet Dig; jeg venter svarlig Efterretning i dit næste Brev om din Samtale med denne min hulde Ven, og at Du, efter min indstændige Begjæring har ført ham did ud til min uforglemmeliges Hvilested; jeg tilskriver ham med denne Post, ogsaa i hans egne Anliggender. Var jeg nu i Khvn , da skulde Holger ret blive bekjendt med Thorwaldsen. Holger finder vel og paa en Maade at vise Thorw. vore Børn. Det vilde dog gjøre mig ondt om denne kjære Ven kommer tilbage til Rom uden at kunne sige mig lidt og bringe mig et Kys fra hver af mine Glutter. [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commissions, not Accepted and Unrealized · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Funerary Monuments · Social Life in Denmark
Persons
Frederikke Brøndsted · Bertel Thorvaldsen · Holger Halling Aagaard
Last updated 27.06.2013 Print