Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9615 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

16.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Dagbog 16.4.1844:]

Ved Kronprindsens academiske Diner, ved hvilket min Nærværelse egentlig var lidt uden for Regelen, men foranlediget ved Kronprs . Ønske, udbragte jeg Kronpr. Skaal som Academiets Præses saaledes: »Efterfølger i mit Forhold til Academiet har han ogsaa efterfulgt mig i Kierlighed til Kunsten og i Omsorg for Academiet, jeg ønsker saaledes Academiet til lykke til dets Præses, Præses til lykke i at kunne virke for Academiet og for Kunsten i Danmark«.

Academiets Skaal udbragte jeg saaledes: »Mine Følelser for Academiet og for Kunstens Dyrkere i Danmark er ikke lunkede; jeg tilegner Dem derfor gierne mine Ønsker for Academiets Hæder og Flor og for eethvert Medlems Lykke og Tilfredshed «.

Min Skaal blev først udbragt af Kronprindsen, siden endnu engang som Fader og Giest ved hans Bord og endelig af Academiet til Taksigelse. Slutteligen lod jeg en Bæger gaae rundt til Minde om Thorvaldsen, som jeg kaldte det hans Grav øl, og medens dette, foredrog Øhlenschlæger et skiønt Digt om den Hedengangne, hvilket giorde en stor og rørende Virkning paa Alle.

[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2.del, 1844-1848, København 1995, p.460-461.

Emneord
Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens død
Personer
Frederik 7. · Kunstakademiet, København · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 30.01.2015 Print