16.4.1844

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[Dagbog 16.4.1844:]

Ved KronprindsensI academiske Diner, ved hvilket min Nærværelse egentlig var lidt uden for Regelen, men foranlediget ved Kronprs . Ønske, udbragte jeg Kronpr. Skaal som Academiets Præses saaledes: »Efterfølger i mit Forhold til AcademietII har han ogsaa efterfulgt mig i Kierlighed til Kunsten og i Omsorg for Academiet, jeg ønsker saaledes Academiet til lykke til dets Præses, Præses til lykke i at kunne virke for Academiet og for Kunsten i Danmark«.

Academiets Skaal udbragte jeg saaledes: »Mine Følelser for Academiet og for Kunstens Dyrkere i Danmark er ikke lunkede; jeg tilegner Dem derfor gierne mine Ønsker for Academiets Hæder og Flor og for eethvert Medlems Lykke og Tilfredshed «.

Min Skaal blev først udbragt af Kronprindsen, siden endnu engang som Fader og Giest ved hans Bord og endelig af Academiet til Taksigelse. Slutteligen lod jeg en Bæger gaae rundt til Minde om Thorvaldsen, som jeg kaldte det hans Grav øl, og medens dette, foredrog ØhlenschlægerIII et skiønt Digt om den Hedengangne, hvilket giorde en stor og rørende Virkning paa Alle.

[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den senere Frederik 7..

  2. Dvs. det danske kunstakademi.

  3. Dvs. den danske digter og forfatter Adam Oehlenschläger.

Sidst opdateret 30.01.2015