The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9615 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

16.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Dagbog 16.4.1844:]

Ved Kronprindsens academiske Diner, ved hvilket min Nærværelse egentlig var lidt uden for Regelen, men foranlediget ved Kronprs . Ønske, udbragte jeg Kronpr. Skaal som Academiets Præses saaledes: »Efterfølger i mit Forhold til Academiet har han ogsaa efterfulgt mig i Kierlighed til Kunsten og i Omsorg for Academiet, jeg ønsker saaledes Academiet til lykke til dets Præses, Præses til lykke i at kunne virke for Academiet og for Kunsten i Danmark«.

Academiets Skaal udbragte jeg saaledes: »Mine Følelser for Academiet og for Kunstens Dyrkere i Danmark er ikke lunkede; jeg tilegner Dem derfor gierne mine Ønsker for Academiets Hæder og Flor og for eethvert Medlems Lykke og Tilfredshed «.

Min Skaal blev først udbragt af Kronprindsen, siden endnu engang som Fader og Giest ved hans Bord og endelig af Academiet til Taksigelse. Slutteligen lod jeg en Bæger gaae rundt til Minde om Thorvaldsen, som jeg kaldte det hans Grav øl, og medens dette, foredrog Øhlenschlæger et skiønt Digt om den Hedengangne, hvilket giorde en stor og rørende Virkning paa Alle.

[...]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2.del, 1844-1848, København 1995, p.460-461.

Subjects
Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Death
Persons
Frederik 7. · Kunstakademiet, København · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print