Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8226 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Nysø

10.11.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Christian Fick [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S T Hr: Justitsraad Fick / St: Ane Plads / Kiøbenhavn

Resumé

Takker nej til en middagsinvitation i København den 19.11.1839 med den begrundelse, at han er midt i arbejdet med frisen Indtoget i Jerusalem, jf. A559.

[Translation]

Nysøe den 10de No: 1839

S:T: Hr: Justitsraad Fick.
Jeg takker Dem forbintligst for Deres Artighed at ville have mig i Deres Midte den 19de, dog et Arbeide, nemlig Frisen til Frue Kirke; Jerusalems Indtog, som er i Fuldgang, ønsker jeg at fulende, og da denne Aarstid ikke er bequem for en saa lang Reise, paa et par Dage, anseer jeg det for min Pligt, at blive i min Roelige Virksomhed for det første og nøies med at takke mine Venner paa det kierligste, for deres velmeente gode Villie; med Hilsener til Deres Kone, er jeg Deres hengivne

Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2165, 4º
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Christine Stampe
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Invitationer til Thorvaldsen, i Danmark · Relieffer, kristen mytologi · Selskabsliv i Danmark
Værker
Sidst opdateret 10.10.2016 Print