The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8226 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Nysø

10.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Christian Fick [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S T Hr: Justitsraad Fick / St: Ane Plads / Kiøbenhavn

Abstract

Thorvaldsen declines a dinner invitation in Copenhagen on 19.11.1839 because he is busy working on the frieze The Entry into Jerusalem, cf. A559.

[Translation]

Nysøe den 10de No: 1839

S:T: Hr: Justitsraad Fick.
Jeg takker Dem forbintligst for Deres Artighed at ville have mig i Deres Midte den 19de, dog et Arbeide, nemlig Frisen til Frue Kirke; Jerusalems Indtog, som er i Fuldgang, ønsker jeg at fulende, og da denne Aarstid ikke er bequem for en saa lang Reise, paa et par Dage, anseer jeg det for min Pligt, at blive i min Roelige Virksomhed for det første og nøies med at takke mine Venner paa det kierligste, for deres velmeente gode Villie; med Hilsener til Deres Kone, er jeg Deres hengivne

Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2165, 4º
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Christine Stampe
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Reliefs, Christian Mythology · Social Life in Denmark
Works
Last updated 10.10.2016 Print