No. 8192 af 10318
Afsender Dato Modtager
A.C. Petersen [+]

Afsendersted

Nysø

23.7.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Resumé

Sang til Thorvaldsen.

Se original

Den 23d Juli 1839
Mel Vi Søemænd giør ei mange Ord

I Danmark holdes Jubelfest
Den hele lange Sommer,
Saa høi, saa væn saa dansk en Giæst
Besøger Danmarks Blommer
Hver Fugl ham synger for sin Sang
Naturens Røster gjalde
Og rundt paa Danmarks Sangfuglvang
Blier alle danske Skjalde.

Han kiender godt den Danske Røst
Det Lys i Landsmands Øje
Og Tanken i det varme Bryst
Han veed at tyde nøie.
Derfor, da denne Høitidsstund
Bevinger Tanke, Tunge
Skal mellem Bugt og Bøgelund
Vort Jubel-Echo runge

Med Kunstens gyldne Kongestoel
Du drog til Danmarks Sletter
Du fandt igien den Morgensoel
Hvor Dansken Krandse fletter
Derfor ved Danskens glædes Baal
Du Leve glad og Længe
Derpaa vi tømme denne Skaal
Thorvaldsen Leve Længe!!!

Generel kommentar

Denne håndskrevne sang blev – som det fremgår – sunget 23.7.1839 ved en sammenkomst på Nysø. Hvem digteren er, fremgår ikke af sangen, men det foreslås her, at A.C. Petersen er ophavsmanden. Han var huslærer på Nysø og forfattede ofte lejlighedssange i huset.
Se argumenterne for Petersens forfatterskab i et andet eksemplar af sangen, der også er publiceret i dette arkiv.
Her ses også andre kommentarer til sangen.

Arkivplacering
m33, nr. 104
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Nysø · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol
Sidst opdateret 07.01.2019 Print