The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8130 of 10246
Sender Date Recipient
A.C. Petersen [+]

Sender’s Location

Nysø

23.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

Song for Thorvaldsen.

See Original

Den 23d Juli 1839
Mel Vi Søemænd giør ei mange Ord

I Danmark holdes Jubelfest
Den hele lange Sommer,
Saa høi, saa væn saa dansk en Giæst
Besøger Danmarks Blommer
Hver Fugl ham synger for sin Sang
Naturens Røster gjalde
Og rundt paa Danmarks Sangfuglvang
Blier alle danske Skjalde.

Han kiender godt den Danske Røst
Det Lys i Landsmands Øje
Og Tanken i det varme Bryst
Han veed at tyde nøie.
Derfor, da denne Høitidsstund
Bevinger Tanke, Tunge
Skal mellem Bugt og Bøgelund
Vort Jubel-Echo runge

Med Kunstens gyldne Kongestoel
Du drog til Danmarks Sletter
Du fandt igien den Morgensoel
Hvor Dansken Krandse fletter
Derfor ved Danskens glædes Baal
Du Leve glad og Længe
Derpaa vi tømme denne Skaal
Thorvaldsen Leve Længe!!!

General Comment

Denne håndskrevne sang blev – som det fremgår – sunget 23.7.1839 ved en sammenkomst på Nysø. Hvem digteren er, fremgår ikke af sangen, men det foreslås her, at A.C. Petersen er ophavsmanden. Han var huslærer på Nysø og forfattede ofte lejlighedssange i huset.
Se argumenterne for Petersens forfatterskab i et andet eksemplar af sangen, der også er publiceret i dette arkiv.
Her ses også andre kommentarer til sangen.

Archival Reference
m33, nr. 104
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen as a Danish National Symbol
Last updated 07.01.2019 Print