Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8581 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.C.L. Abrahams [+]

Afsendersted

Nysø

3.10.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Caroline Amalie
Christian 8. [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Sang til Christian 8. og Caroline Amalie i anledning af deres besøg på Nysø den 3.10.1840.

Se original

Nysøe den 3die October 1840.

Mel: Vil du være stærk og frie.

Førend Du fra dette Bord
Konge-Par! Dig hæver,
Endnu mangt et kjærligt Ord
Os paa Læben bæver.
Lad os tolke i vor Sang,
Hvad i Hjertet lyder,
Hvad fra hele Danevang
festligen gjenlyder.

Snart paa landlig-stille Slot
Under Bøgens Skygger,
Atter Du, o ædle Drot!
Dit Paulun opbygger!
“Sign ham, Gud! saa bede vi
“Til vort Danmarks Ære,
“O! gid ham et Sorgenfri
“Hele Livet være!”

Fromme Dronning! Du som staaer
Ved vor Drot saa Kjærligt,
Du, hvis ædle Hjerte slaaer
For alt Godt, alt Herligt,
Lindret har du mangen Sorg,
Dulmet mange Smerter,
Ja! en fast Amalienborg
Staaer i Danskes Hjerter.

Lad os da i festlig Sang
Deres Priis nu sjunge
Lad af festlig Bægerklang
Herreborgen runge,
De, som dybt i Hjertet Danskens Barm
Deres Navne skreve,
Deres Skaal gjenlyde varm,
Konge-Parret leve!

Generel kommentar

Christine Stampe giver en lang beskrivelse af kongeparrets besøg den 3.10.1840 på Nysø, jf. Rigmor Stampe, op. cit. Der blev blandt andet afsunget to sange, denne samt en forfattet af H.C. Andersen.
Denne sang havde titlen Et Amalienborg i Alles Hierter, jf. Stampe, op. cit.

Arkivplacering
m32, nr. 84
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 78 (“Professor Abrahams havde paa Dagvognen forfattet en Sang, som skulde synges, naar Kongen var der”) og p. 81 (“Abrahams Sang ‘Et Amalienborg i Alles Hierter’ blev sunget ved Bordet, den gefallt Dronningen meget”).

Emneord
Christian 8.s besøg på Nysø 3.10.1840 · Nysø · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Caroline Amalie · Christian 8.
Sidst opdateret 19.06.2016 Print