The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8581 of 10246
Sender Date Recipient
N.C.L. Abrahams [+]

Sender’s Location

Nysø

3.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Caroline Amalie
Christian 8.
[+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Sang til Christian 8. og Caroline Amalie i anledning af deres besøg på Nysø den 3.10.1840.

See Original

Nysøe den 3die October 1840.

Mel: Vil du være stærk og frie.

Førend Du fra dette Bord
Konge-Par! Dig hæver,
Endnu mangt et kjærligt Ord
Os paa Læben bæver.
Lad os tolke i vor Sang,
Hvad i Hjertet lyder,
Hvad fra hele Danevang
festligen gjenlyder.

Snart paa landlig-stille Slot
Under Bøgens Skygger,
Atter Du, o ædle Drot!
Dit Paulun opbygger!
“Sign ham, Gud! saa bede vi
“Til vort Danmarks Ære,
“O! gid ham et Sorgenfri
“Hele Livet være!”

Fromme Dronning! Du som staaer
Ved vor Drot saa Kjærligt,
Du, hvis ædle Hjerte slaaer
For alt Godt, alt Herligt,
Lindret har du mangen Sorg,
Dulmet mange Smerter,
Ja! en fast Amalienborg
Staaer i Danskes Hjerter.

Lad os da i festlig Sang
Deres Priis nu sjunge
Lad af festlig Bægerklang
Herreborgen runge,
De, som dybt i Hjertet Danskens Barm
Deres Navne skreve,
Deres Skaal gjenlyde varm,
Konge-Parret leve!

General Comment

Christine Stampe giver en lang beskrivelse af kongeparrets besøg den 3.10.1840 på Nysø, jf. Rigmor Stampe, op. cit. Der blev blandt andet afsunget to sange, denne samt en forfattet af H.C. Andersen.
Denne sang havde titlen Et Amalienborg i Alles Hierter, jf. Stampe, op. cit.

Archival Reference
m32, nr. 84
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 78 (“Professor Abrahams havde paa Dagvognen forfattet en Sang, som skulde synges, naar Kongen var der”) og p. 81 (“Abrahams Sang ‘Et Amalienborg i Alles Hierter’ blev sunget ved Bordet, den gefallt Dronningen meget”).

Subjects
Christian 8.’s visit at Nysø 3.10.1840 · Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Caroline Amalie · Christian 8.
Last updated 19.06.2016 Print