The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8580 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

2.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr Conferentsraad og Deputeret i Rentekam / meret og for Finantserne Collin / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand
Tilskrift: Til / Hr Konferentsraad og Deputeret i Rente / kammeret og for Finantserne Collin. / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Naar Hr. Conferentsraaden nærmere opgiver os NettoBeløbet af den i Deres behagelige Skrivelse af 24de f. M. nævnte contante Sum, som tilligemed de anmeldte Kongelige Obligationer vil blive at indsætte i Stadens Overformynderie for Conferentsraad Thorvaldsens 2de Dattersønner, Albert og Carl Poulsen, og hvormeget hver af Myndlingerne af disse rede Penge tilkommer, hvis De ikke maatte vedkomme den Sidstnævnte alene, skal der blive tillagt Vedkommende Ordre til at modtage den anmeldte Capital; ogsaa maae vi udbede os behageligt tilstillet Myndlingernes Døbeattester, eller om disse ikke fortiden haves, da foreløbigen opgivet Enhvers Alder. –

Kjøbenhavns Raadstue D. 2den October 1840. –

Schäffer Bentleu Momme[?] Antsled[?] Riis Lowson O. Dahl Münter Driefer Holmer
General Comment

På brevets bagside findes Collins svar til Københavns Magistrat. Brevet dateret 30.10.1840 kan ses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 176,r
Last updated 07.01.2013 Print