The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8579 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Ukendt

2.10.1840 [+]

Dating based on

Sangen er dateret den 2.10.1840, hvor Christian 8. i brev af 7.9.1840 havde bebudet sin ankomst til Nysø. Sangen er dog skrevet i perioden mellem 9.9.1840, hvor Thorvaldsen besluttede at blive på Nysø, og senest 1.10.1840, hvor den er afsendt til Nysø. Sangen blev sunget for kongeparret den 3.10.1840.

Caroline Amalie
Christian 8.
[+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

Sang til Christian 8. og Caroline Amalie i anledning af deres besøg på Nysø den 3.10.1840.

See Original

Nysøe den 2den October 1840.

Mel: Herr Peder kasted Runer over Spange.

Fra gammel Tid stod der i Nysøe Have
En Hyldebusk tæt ved de dybe Grave;
Ved Maanskin Alfers Konning
Her Alfe-Dandsen saae,
Han talte til sin Dronning
“Vi stedet hedre maae!
“Denne Plads et Storheds Navn skal vinde;
“Ja! i Tiden Fyrste og Fyrstinde
“Gæste den!”

Hvad sjælden Blomst skal der paa Stedet trives?
Det døde Leer og Stenen her oplives!
See Snillets Værker skjønne,
Hvor før kun Hylden var,
Og under Hækkens Grønne
Staaer Landets Fyrste-Par!
Kunstens Ven med Hjerte og med Snille,
Mildt de gjæsted denne Plads den lille,
Havens Pryd!

O Dronning! som Du smiler ved hans Side
Staaer Kunstens Muse, hendes Ord du vide:
“En Funke fra Guds Øie
Er Kunsten her paa Jord;
Den luttres for det Høie,
Som Skriftens rene Ord!”
Konge-Par! som skatte kan hvert Snille,
Eders Navn Seqler nævne ville
Kunsten kjær!

H. C. Andersen.

General Comment

Christine Stampe giver en lang beskrivelse af kongeparrets besøg 3.10.1840 på Nysø, jf. Rigmor Stampe, op. cit. Der blev blandt andet afsunget to sange, denne samt en forfattet af den danske professor, forfatter og notarius publicus N.C.L. Abrahams.

Der findes en anden version af sangen på Thorvaldsens Museum (inspektørens skrin, nr. 13) nedfældet på papiret af H.C. Andersen selv. Den stammer fra familien Stampe på Nysø, og blev givet til museet sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe (1850-1923).

Archival Reference
m32, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 81-82 (“ogsaa H. C. Andersen havde forfattet en Sang, som blev sungen til melodien: ‘Hr. Peder kasted Runer over Spange’, Dronningens Yndlingsmelodie”).

Subjects
Christian 8.’s visit at Nysø 3.10.1840 · Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.06.2016 Print