The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8545 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Plön

7.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Christian 8. asks Thorvaldsen to postpone his journey to Italy. He wants to visit him at Nysø at the beginning of October.

See Original

H. Conferenzraad Thorvaldsen! Man siger mig at De vil rejse i dette Efteraar; men jeg haaber dog endnu at see Dem ved min Tilbagekomst som bliver d. 3’ Octbr til Sorgenfri; ogsaa er det min Hensigt d. 2’ Octbr at besøge Nysø for der at see Deres Arbejder, mueligen jeg turde vente at see Dem der.
Gierne vilde jeg overtale Dem til at blive Vinteren med os, thi allerede er Aarstiden noget seen til Rejsen – og Deres Helbred og Liv er mig altfor dyrebart til at jeg uden Bekymring kan see Dem udsat for en Rejse i den seene Aarstid.
I det Haab endnu at treffe Dem ved min Ankomst til Sielland henlever jeg Deres

velvilligste forbundne
Christian R

Pløen d 7 Sept 1840

General Comment

Dette brev blev, ifølge Stampe, op. cit., skrevet på foranledning af Christine Stampe, som i et brev bad Christian 8. om at opfordre Thorvaldsen til at blive i Danmark og udsætte sin ellers forestående rejse til Italien. Hun havde nemlig forstået, at billedhuggeren helst ikke ville rejse, men behøvede et kongeligt bud for at kunne overbevise sig selv om det rimelige i at blive i Danmark. Thorvaldsen fulgte kongens opfordring og blev i Danmark, jf. brev af 9.9.1840, og først året efter, den 25.5.1841, rejste han af sted mod Italien.

Der findes et koncept til brevet på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732 2o.

Archival Reference
m23 1840, nr. 31
Thiele
Omtalt hos Thiele IV, p. 130.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 75-76, 306.

Subjects
Christian 8.’s visit at Nysø 3.10.1840 · Nysø · Journey to Rome, May-September 1841 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Last updated 11.10.2016 Print