The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8544 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

5.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / De Herrer Formænd / i Committeen for Oprettelsen / af Musæet for mine Samlinger

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]
Gjenpart No 68  


Med Hensyn til min forestaaende Afreise, tilstiller jeg De Herrer herved en af Geheimelegationsraad Brøndsted til mig i Rom under 26de Mai 1823 udstædt Forskrivelse, efter hvilken han er mig skyldig 2000 Scudi. Da jeg har bestemt, at denne Sum skal tilhøre mit Musæum for at anvendes i Overensstemmelse med Bestemmelsen i Slutningen af den 5te § i mit i Kjøbenhavn under 5te December 1838 oprettede Gavebrev og Testament, saa maa jeg have Dhrr. anmodet om at sørge for, at den betimeligen indfordres, for paa den foreskrevne Maade i sin Tid at komme Musæet tilgode.

Kjøbenhavn den 5te September 1840.

Albert Thorvaldsen

In fidem /
Gustav Brock

Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d 8 Juni 1844

Gustav Brock

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 260, 1
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Subjects
P.O. Brøndsted's Loan from Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
P.O. Brøndsted
Last updated 18.05.2016 Print