Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8544 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

5.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / De Herrer Formænd / i Committeen for Oprettelsen / af Musæet for mine Samlinger

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]
Gjenpart No 68  


Med Hensyn til min forestaaende Afreise, tilstiller jeg De Herrer herved en af Geheimelegationsraad Brøndsted til mig i Rom under 26de Mai 1823 udstædt Forskrivelse, efter hvilken han er mig skyldig 2000 Scudi. Da jeg har bestemt, at denne Sum skal tilhøre mit Musæum for at anvendes i Overensstemmelse med Bestemmelsen i Slutningen af den 5te § i mit i Kjøbenhavn under 5te December 1838 oprettede Gavebrev og Testament, saa maa jeg have Dhrr. anmodet om at sørge for, at den betimeligen indfordres, for paa den foreskrevne Maade i sin Tid at komme Musæet tilgode.

Kjøbenhavn den 5te September 1840.

Albert Thorvaldsen

In fidem /
Gustav Brock

Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d 8 Juni 1844

Gustav Brock

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 260, 1
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Emneord
P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
P.O. Brøndsted
Sidst opdateret 18.05.2016 Print