5.9.1840

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / De Herrer Formænd / i Committeen for Oprettelsen / af Musæet for mine Samlinger

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Gjenpart No 68  


Med Hensyn til min forestaaende Afreise, tilstiller jeg De Herrer herved en af Geheimelegationsraad Brøndsted til mig i Rom under 26de Mai 1823 udstædt Forskrivelse, efter hvilken han er mig skyldig 2000 Scudi. Da jeg har bestemt, at denne Sum skal tilhøre mit Musæum for at anvendes i Overensstemmelse med Bestemmelsen i Slutningen af den 5te § i mit i Kjøbenhavn under 5te December 1838 oprettede Gavebrev og Testament, saa maa jeg have Dhrr. anmodet om at sørge for, at den betimeligen indfordres, for paa den foreskrevne Maade i sin Tid at komme Musæet tilgode.

Kjøbenhavn den 5te September 1840.

Albert Thorvaldsen

In fidem /
Gustav Brock

Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d 8 Juni 1844

Gustav Brock

Oversættelse af dokument

Copy No 68  


With regard to my impending departure I hereby forward to you, gentlemen a note-of-hand issued to me by Privy Councillor Brøndsted in Rome May 26th 1823 according to which he owes me 2,000 Scudi. As I have decided that this sum shall belong to my museum to be used in accordance with the stipulation at the end of the 5th § in my deed of gift and will drawn up in Copenhagen December 5th 1838 I must request you to take care that it is collected timely to that the museum may duly benefit from it.

Copenhagen, September 5th 1840

Albert Thorvaldsen

In fidem /
Gustav Brock

Presented in Cftd [?] Thorvaldsen’s estate June 8th 1844

Gustav Brock

[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 260, 1

Emneord

Personer

Sidst opdateret 18.05.2016