Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8545 af 10247
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Plön

7.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Christian 8. opfordrer Thorvaldsen til at udskyde sin rejse til Italien. Han vil besøge ham på Nysø i starten af oktober.

Se original

H. Conferenzraad Thorvaldsen! Man siger mig at De vil rejse i dette Efteraar; men jeg haaber dog endnu at see Dem ved min Tilbagekomst som bliver d. 3’ Octbr til Sorgenfri; ogsaa er det min Hensigt d. 2’ Octbr at besøge Nysø for der at see Deres Arbejder, mueligen jeg turde vente at see Dem der.
Gierne vilde jeg overtale Dem til at blive Vinteren med os, thi allerede er Aarstiden noget seen til Rejsen – og Deres Helbred og Liv er mig altfor dyrebart til at jeg uden Bekymring kan see Dem udsat for en Rejse i den seene Aarstid.
I det Haab endnu at treffe Dem ved min Ankomst til Sielland henlever jeg Deres

velvilligste forbundne
Christian R

Pløen d 7 Sept 1840

Generel kommentar

Dette brev blev, ifølge Stampe, op. cit., skrevet på foranledning af Christine Stampe, som i et brev bad Christian 8. om at opfordre Thorvaldsen til at blive i Danmark og udsætte sin ellers forestående rejse til Italien. Hun havde nemlig forstået, at billedhuggeren helst ikke ville rejse, men behøvede et kongeligt bud for at kunne overbevise sig selv om det rimelige i at blive i Danmark. Thorvaldsen fulgte kongens opfordring og blev i Danmark, jf. brev af 9.9.1840, og først året efter, den 25.5.1841, rejste han af sted mod Italien.

Der findes et koncept til brevet på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732 2o.

Arkivplacering
m23 1840, nr. 31
Thiele
Omtalt hos Thiele IV, p. 130.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 75-76, 306.

Emneord
Christian 8.s besøg på Nysø 3.10.1840 · Nysø · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Sidst opdateret 11.10.2016 Print