Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8548 af 10247
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

9.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christine Stampe [+]

Modtagersted

Nysø

Resumé

På opfordring fra Christian 8. har Thorvaldsen valgt at blive i Danmark vinteren over og dermed udsætte sin rejse til Rom.

[Translation]

Kjøbenhavn d 9 Septb: 1840

Kiære Christina!

Jeg kommer nu fra Comedie, og finder Brev fra Kongen dateret den 7 Septb: Pløen, hvori han siger at han ønsker at see mig paa Sorgenfri, hvor han vil være den 3 Ogtober og den 2 Octbr: at besøge Nysøe, paa en af Dise Steder haaber at see mig Han vil ikke at jeg skal Reise paa denne Aarestid saa bliver jeg her i Vinter, jeg skriver disse par Linier og beder min Gamle Motter at være God [...]

Generel kommentar

Brevet er beskåret. Det vides ikke af hvem eller hvornår.

Ifølge Stampe, op. cit., havde Christian 8. skrevet brevet af 7.9.1840 til Thorvaldsen på foranledning af Christine Stampe. I brevet opfordres Thorvaldsen til at blive i Danmark og udsætte sin ellers forestående rejse til Italien. Stampe havde nemlig forstået, at billedhuggeren helst ikke ville rejse, men at han behøvede et kongeligt bud for at kunne overbevise sig selv om det rimelige i at blive i Danmark. Thorvaldsen fulgte, som det fremgår af dette brev, kongens opfordring og blev i Danmark, og først året efter, den 25.5.1841, rejste han af sted mod Italien.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732, Fol
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 75-76.

Emneord
Christian 8.s besøg på Nysø 3.10.1840 · Nysø · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Christian 8.
Sidst opdateret 15.06.2017 Print