9.9.1840

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Christine Stampe

Modtagersted

Nysø

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

På opfordring fra Christian 8. har Thorvaldsen valgt at blive i Danmark vinteren over og dermed udsætte sin rejse til Rom.

Dokument

Kjøbenhavn d 9 Septb: 1840

Kiære Christina!

Jeg kommer nu fra Comedie, og finder Brev fra KongenI dateret den 7 Septb:II PløenIII, hvori han siger at han ønsker at see mig paa SorgenfriIV, hvor han vil være den 3 Ogtober og den 2 Octbr: at besøge NysøeV, paa en af Dise Steder haaber at see mig Han vil ikke at jeg skal ReiseVI paa denne Aarestid saa bliver jeg her i Vinter, jeg skriver disse par Linier og beder min Gamle MotterVII at være God [...]

Oversættelse af dokument

Copenhagen, September 9th 1840

Dear Christina!

I just come from a play and find a letter from the King dated Plön, September 7th in which he says that he wishes to see me at Sorgenfri where he will be October 3rd and will visit Nysoe October 2nd; he hopes to see me at one of these places. He does not want me to travel at this time of the year, so I shall stay here this winter; I write these few lines and ask my dear old Mum to be good […]


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er beskåret. Det vides ikke af hvem eller hvornår.

Ifølge Stampe, op. cit., havde Christian 8. skrevet brevet af 7.9.1840 til Thorvaldsen på foranledning af Christine Stampe. I brevet opfordres Thorvaldsen til at blive i Danmark og udsætte sin ellers forestående rejse til Italien. Stampe havde nemlig forstået, at billedhuggeren helst ikke ville rejse, men at han behøvede et kongeligt bud for at kunne overbevise sig selv om det rimelige i at blive i Danmark. Thorvaldsen fulgte, som det fremgår af dette brev, kongens opfordring og blev i Danmark, og først året efter, den 25.5.1841, rejste han af sted mod Italien.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732, Fol

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske konge Christian 8.

  2. Jf. brev af 7.9.1840 fra Christian 8. til Thorvaldsen.

  3. Kongefamilien opholdt sig på deres sommerresidens, Schloss Plön, i det såkaldte holstenske Schweiz.

  4. Dvs. Sorgenfri Slot i Lyngby, hvor Christian 8. indimellem boede.

  5. Christian 8. og Caroline Amalie besøgte Nysø den 3.10.1840, hvor Thorvaldsen og flere andre var til stede.

  6. Dvs. rejse til Rom.

  7. Dvs. Christine Stampe.

Sidst opdateret 15.06.2017