Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8549 af 10247
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Sierhagen, Holstein

9.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Har opfordret Thorvaldsen til ikke at rejse til Rom dette efterår. Hvis Thorvaldsen insisterer, må billedhuggeren Wilhelm Matthiä, lægen Jens Arenholt Gottfred Hartmann og tjeneren C.F. Wilckens være de bedste rejseledsagere.

Min kiere Thiele! Jeg har modtaget Deres tvende Skrivelser, men forbeholder mig at svare udførligere angaaende Haandbibliotheket saa idag indskrænker jeg mig til at underrette Dem om at jeg har tilskrevet Thorvaldsen til Nysø, at hvis hans Hensigt at rejse end “var grundet saa bede jeg dog endnu at see ham ved min Tilbagekomst eller d. 2n Octbr paa Nysø hvor jeg gierne vilde giøre mig bekiendt med hans Kunstværker sammesteds men jeg tænkte ikke uden Bekymring paa hans Rejsen i den seene Aarstid.”
Bedst var det unægteligen at han rejste med Baronesse Stampe næste Foraar, men vil han endelig rejse i Efteraaret da ere Matth[iä] og Lægen Doct. Hartmann de bedste Ledsagere
Vilkens maae gandske stilles til hans Disposition selv om hans Gage fra Academiet skulde være fortløbende.
Jeg lykønsker Dem hierteligen til Deres lille Søns Fødsel

velvilligst
Christian R

Sierhagen d. 9 Sept 1840

vi vende tilbage til Pløen i aften og forblive der til d. 21 Sept.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Emneord
Christian 8.s besøg på Nysø 3.10.1840 · Nysø · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Jens Arenholt Gottfred Hartmann · Kunstakademiet, København · Wilhelm Matthiä · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen · C.F. Wilckens
Sidst opdateret 19.06.2016 Print