7.9.1840

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Plön

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Christian 8. opfordrer Thorvaldsen til at udskyde sin rejse til Italien. Han vil besøge ham på Nysø i starten af oktober.

Dokument

H. ConferenzraadI Thorvaldsen! Man siger mig at De vil rejseII i dette Efteraar; men jeg haaber dog endnu at see Dem ved min Tilbagekomst som bliver d. 3’ Octbr til SorgenfriIII; ogsaa er det min Hensigt d. 2’ Octbr at besøge NysøIV for der at see Deres ArbejderV, mueligen jeg turde vente at see Dem der.
Gierne vilde jeg overtale Dem til at blive Vinteren med os, thi allerede er Aarstiden noget seen til Rejsen – og Deres Helbred og Liv er mig altfor dyrebart til at jeg uden Bekymring kan see Dem udsat for en Rejse i den seene Aarstid.
I det Haab endnu at treffe Dem ved min Ankomst til Sielland henlever jeg Deres

velvilligste forbundne
Christian R

PløenVI d 7 Sept 1840

Generel kommentar

Dette brev blev, ifølge Stampe, op. cit., skrevet på foranledning af Christine Stampe, som i et brev bad Christian 8. om at opfordre Thorvaldsen til at blive i Danmark og udsætte sin ellers forestående rejse til Italien. Hun havde nemlig forstået, at billedhuggeren helst ikke ville rejse, men behøvede et kongeligt bud for at kunne overbevise sig selv om det rimelige i at blive i Danmark. Thorvaldsen fulgte kongens opfordring og blev i Danmark, jf. brev af 9.9.1840, og først året efter, den 25.5.1841, rejste han af sted mod Italien.

Der findes et koncept til brevet på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732 2o.

Arkivplacering

m23 1840, nr. 31

Thiele

Omtalt hos Thiele IV, p. 130.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. rejse til Rom.

  3. Dvs. Sorgenfri Slot i Lyngby, hvor Christian 8. havde sin anden bolig.

  4. Christian 8. og Caroline Amalie besøgte Nysø den 3.10.1840, hvor Thorvaldsen og flere andre var til stede.

  5. Christian 8. så blandt andet Thorvaldsens selvportrætstatue, Nysø1.

  6. Kongefamilien opholdt sig i deres sommerresidens, Schloss Plön, i det såkaldte holstenske Schweiz.

Sidst opdateret 11.10.2016