Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8926 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.P. Holst [+]

Afsendersted

Rom

19.11.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Stampe, op. cit.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Plakat med en humoristisk annoncering af et ditto teaterstykke på “det ukongelige Theater” og fuld rolleliste. Stykket “Feen Felic’ idea eller Reisen efter den lykkelige Idée”, der angivelig foregår i det fiktive rige Titteritib, havde H.P. Holst skrevet specielt til Thorvaldsens 71-års fødselsdag. Det blev opført denne dag af en række af Thorvaldsens venner medsamt barnebarnet Alberto Paulsen – i familiens Stampes lejlighed i Rom.

Fredagen den 19de November

i Anledning af Hs. Høivelbaarenhed Hr. Conferentsraad Thorvaldsens høie Fødselsdag

o p f ø r e s

med vor egen Tilladelse paa det ukongelige Theater Capo le Casa Nr. 75: en ganske ny, uhyre brilliant Forestilling af et reisende Selskab danske Artister, med den meget lovende Titel:

Feen Felic’ idea eller Reisen efter den lykkelige Idée.

Personerne:

Féen Felic’ idea
Fortælleren
Don Alberto
Don Constantino
Don Giorgio J
Pipip, Digter
Mr. Dernier-gout eller Modesmager
Jean, hans Tiener
 
Justitsraad Klingkling
Signetstikker Jacobo
Professor Bobu
Professor Hihi
Professor Sumsum
Professor Ringpling
Etatsraad Kokkok
Professor Sinsin
Et sovende Medlem
Et intetsigende Dito
 
Professor Olufsini
Fru Olufsini
Bon-gout
og
Bon-sens
Boreas, en Troldmand

 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}

 
 
3 vandrende Artister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer af Konstakademiet
i Titteritib

 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
Frøken Elisa Stampe.
Hr. H. P. Holst.
Küchler.
Const. Hansen.
J. Roed.
Breinholm.
Holbeck.
 
Heimann.
 
Raadsig.
Eddelien.
Breinholm.
H. P. Holst.
Gardthausen.
Heimann.
Holbeck.
Petersen.
Tøming.
Koop.
 
Jerichau.
Mlle Winckler.
De to giovinetti Jeanina Stampe
og Alberto Paulsen.
Hr. Jespersen.


Tilskuernes Navne udelades af Mangel paa Plads. Paa et stort Publikum sees ikke saameget som paa en honnet Behandling. Stykket har omhyggeligt passeret Censuren, saa al skadelig Satire er udeladt; til ydermere Betryggelse foregaaer Scenen i Titteritib. Indtil videre er intet Uheld indtruffet, blot den røde Flamme har faaet Forfald; skulde Forestillingen ikke behage, gives Pengene med Fornøielse tilbage.

———————————————

Generel kommentar

Dette er en plakat for et teaterstykke, der blev opført på Thorvaldsens fødselsdag i Rom 19.11.1841. Komedien var skrevet af H.P. Holst. Manuskriptet er ikke bevaret. Komedien blev opført i den lejlighed, hvor familien Stampe boede under deres ophold i Rom.
Stampe, op. cit., giver en levende beskrivelse af begivenheden.


Teksten er gengivet fra Stampe, op. cit., men om selve plakaten er bevaret, evt. på Nysø, vides p.t. ikke.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 157-158.

Emneord
Censur · Kunstnermiljøet i København · Kunstnermiljøet i Rom · Nysø · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsen og teatret · Thorvaldsens fødselsdag 19.11.
Personer
Heinrich Eddelien · Gustav Gardthausen · Constantin Hansen · C.F. Holbech · J.A. Jerichau · Andreas Ludvig Koop · Albert Küchler · Alberto Paulsen · Peter Petersen · Jørgen Roed · Peter Raadsig · Elise Stampe · Jeanina Stampe · Friedrich Thøming · A. Winckler
Sidst opdateret 29.12.2020 Print