The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8926 of 10246
Sender Date Recipient
H.P. Holst [+]

Sender’s Location

Rom

19.11.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Stampe, op. cit.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Poster with a humorous advertisement for a humorous play at the ”unroyal theatre” with the
full cast. H.P. Holst had written the play ”The Fairy Felic’ idea or The journey in Search of
the Felicitous Idea”, which is supposed to take place in the fictitious country of Titteritib,
on the occasion of Thorvaldsen’s 71st birthday. It was performed
on that day by a number of Thorvaldsen’s friends and his grandchild Alberto
Paulsen – in the lodgings of the Stampe family in Rome.

Fredagen den 19de November

i Anledning af Hs. Høivelbaarenhed Hr. Conferentsraad Thorvaldsens høie Fødselsdag

o p f ø r e s

med vor egen Tilladelse paa det ukongelige Theater Capo le Casa Nr. 75: en ganske ny, uhyre brilliant Forestilling af et reisende Selskab danske Artister, med den meget lovende Titel:

Feen Felic’ idea eller Reisen efter den lykkelige Idée.

Personerne:

Féen Felic’ idea
Fortælleren
Don Alberto
Don Constantino
Don Giorgio J
Pipip, Digter
Mr. Dernier-gout eller Modesmager
Jean, hans Tiener
 
Justitsraad Klingkling
Signetstikker Jacobo
Professor Bobu
Professor Hihi
Professor Sumsum
Professor Ringpling
Etatsraad Kokkok
Professor Sinsin
Et sovende Medlem
Et intetsigende Dito
 
Professor Olufsini
Fru Olufsini
Bon-gout
og
Bon-sens
Boreas, en Troldmand

 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}

 
 
3 vandrende Artister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer af Konstakademiet
i Titteritib

 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
Frøken Elisa Stampe.
Hr. H. P. Holst.
Küchler.
Const. Hansen.
J. Roed.
Breinholm.
Holbeck.
 
Heimann.
 
Raadsig.
Eddelien.
Breinholm.
H. P. Holst.
Gardthausen.
Heimann.
Holbeck.
Petersen.
Tøming.
Koop.
 
Jerichau.
Mlle Winckler.
De to giovinetti Jeanina Stampe
og Alberto Paulsen.
Hr. Jespersen.


Tilskuernes Navne udelades af Mangel paa Plads. Paa et stort Publikum sees ikke saameget som paa en honnet Behandling. Stykket har omhyggeligt passeret Censuren, saa al skadelig Satire er udeladt; til ydermere Betryggelse foregaaer Scenen i Titteritib. Indtil videre er intet Uheld indtruffet, blot den røde Flamme har faaet Forfald; skulde Forestillingen ikke behage, gives Pengene med Fornøielse tilbage.

———————————————

General Comment

Dette er en plakat for et teaterstykke, der blev opført på Thorvaldsens fødselsdag i Rom 19.11.1841. Komedien var skrevet af H.P. Holst. Manuskriptet er ikke bevaret. Komedien blev opført i den lejlighed, hvor familien Stampe boede under deres ophold i Rom.
Stampe, op. cit., giver en levende beskrivelse af begivenheden.


Teksten er gengivet fra Stampe, op. cit., men om selve plakaten er bevaret, evt. på Nysø, vides p.t. ikke.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 157-158.

Subjects
Censorship · Artistic Environment in Copenhagen · Artistic Environment in Rome · Nysø · Social Life in Italy · Thorvaldsen and Theater · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
Heinrich Eddelien · Gustav Gardthausen · Constantin Hansen · C.F. Holbech · J.A. Jerichau · Andreas Ludvig Koop · Albert Küchler · Alberto Paulsen · Peter Petersen · Jørgen Roed · Peter Raadsig · Elise Stampe · Jeanina Stampe · Friedrich Thøming · A. Winckler
Last updated 29.12.2020 Print