Back to H

H.P. Holst

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

H.P. Holst mødte Thorvaldsen, bl.a. mens de begge opholdt sig i Rom i efteråret 1841. Holst opholdt sig i Rom fra 1840-1842.

Han var en af de tilstedeværende danske gæster juleaften 1841 i Thorvaldsens lejlighed i Rom.
Holst er afbildet på det gruppeportræt, som Constantin Hansen tegnede ved sammen lejlighed, Nysø154.

Holst virkede som redaktør af tidsskriftet Ny Portefeuille fra dets start i januar 1843 og tre måneder frem.

Portrættet til højre er udført 1840’erne af Em. Bærentzen og findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Han ligger begravet på Holmens Kirkegård i København.

Gravmæle, H.P. Holst, Holmens Kirkegård, foto 2020
Holsts gravsten, Holmens Kirkegård

References

  • Thiele IV, p. 169, 172-173.

Last updated 26.04.2024

Em. Bærentzen: H.P. Holst, 1840erne

H.P. Holst

Hans Peter Holst 1811-1893 Danish Author
To Thorvaldsen8 Doc.

To and from others17 Doc.
Mentioned in34 Doc.