The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.11.1841

Når der humoristisk tales om, at stykket omhyggeligt har “passeret Censuren”, så peger det på, at der i datiden faktisk foregik censur i andre sammenhænge.

Last updated 16.03.2020