19.11.1841

Afsender

H.P. Holst

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Stampe, op. cit.

Resumé

Plakat med en humoristisk annoncering af et ditto teaterstykke på “det ukongelige Theater” og fuld rolleliste. Stykket “Feen Felic’ idea eller Reisen efter den lykkelige Idée”, der angivelig foregår i det fiktive rige Titteritib, havde H.P. Holst skrevet specielt til Thorvaldsens 71-års fødselsdag. Det blev opført denne dag af en række af Thorvaldsens venner medsamt barnebarnet Alberto Paulsen – i familiens Stampes lejlighed i Rom.

Dokument

Fredagen den 19de November

i Anledning af Hs. Høivelbaarenhed Hr. Conferentsraad Thorvaldsens høie FødselsdagI

o p f ø r e s

med vor egen Tilladelse paa det ukongelige Theater Capo le Casa Nr. 75:II en ganske ny, uhyre brilliant Forestilling af et reisende Selskab danske Artister, med den meget lovende Titel:

Feen Felic’ idea eller Reisen efter den lykkelige Idée.

Personerne:

Féen Felic’ idea
Fortælleren
Don Alberto
Don Constantino
Don Giorgio J
Pipip, Digter
Mr. Dernier-gout eller Modesmager
Jean, hans Tiener
 
Justitsraad Klingkling
Signetstikker Jacobo
Professor Bobu
Professor Hihi
Professor Sumsum
Professor Ringpling
Etatsraad Kokkok
Professor Sinsin
Et sovende Medlem
Et intetsigende Dito
 
Professor Olufsini
Fru Olufsini
Bon-gout
og
Bon-sens
Boreas, en Troldmand

 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}

 
 
3 vandrende Artister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer af Konstakademiet
i Titteritib

 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
Frøken Elisa StampeIII.
Hr. H. P. HolstIV.
KüchlerV.
Const. HansenVI.
J. RoedVII.
BreinholmVIII.
HolbeckIX.
 
HeimannX.
 
RaadsigXI.
EddelienXII.
BreinholmXIII.
H. P. HolstXIV.
GardthausenXV.
HeimannXVI.
HolbeckXVII.
PetersenXVIII.
TømingXIX.
KoopXX.
 
JerichauXXI.
Mlle WincklerXXII.
De to giovinettiXXIII Jeanina StampeXXIV
og Alberto PaulsenXXV.
Hr. JespersenXXVI.


Tilskuernes Navne udelades af Mangel paa Plads. Paa et stort Publikum sees ikke saameget som paa en honnet Behandling. Stykket har omhyggeligt passeret CensurenXXVII, saa al skadelig Satire er udeladt; til ydermere Betryggelse foregaaer Scenen i Titteritib. Indtil videre er intet Uheld indtruffet, blot den røde FlammeXXVIII har faaet Forfald; skulde Forestillingen ikke behage, gives Pengene med Fornøielse tilbage.

———————————————

Generel kommentar

Dette er en plakat for et teaterstykke, der blev opført på Thorvaldsens fødselsdag i Rom 19.11.1841. Komedien var skrevet af H.P. Holst. Manuskriptet er ikke bevaret. Komedien blev opført i den lejlighed, hvor familien Stampe boede under deres ophold i Rom.
Stampe, op. cit., giver en levende beskrivelse af begivenheden.


Teksten er gengivet fra Stampe, op. cit., men om selve plakaten er bevaret, evt. på Nysø, vides p.t. ikke.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Betydningen af “høie” er i denne sammenhæng formentlig “ophøjede”, jf. betydningen af høj 6) i Ordbog over det Danske Sprog. Thorvaldsen nåede på sin fødselsdag 19.11.1841 den også ganske høje alder 71 år.

 2. Dvs. Via di Capo le Case 75, hvor den lejlighed, som familien Stampe boede i i Rom, lå. Dette fremgår af et kapitel i Christine Stampes erindringer. Stampes opholdt sig i Rom i 10 måneder i 1841.

 3. Elise Stampe var datter af Christine Stampe og Henrik Stampe, der var værter ved Thorvaldsens fødselsdag 19.11.1841.

 4. Den danske forfatter H.P. Holst.

 5. Den danske maler Albert Küchler.

 6. Den danske maler Constantin Hansen.

 7. Den danske maler Jørgen Roed.

 8. Den omtalte person med efternavnet Breinholm er p.t. ikke nærmere identificeret.

 9. Den danske billedhugger C.F. Holbech.

 10. Den omtalte person med efternavnet Heimann er p.t. ikke nærmere identificeret.

 11. Den danske maler Peter Raadsig.

 12. Den dansk-tyske maler Heinrich Eddelien.

 13. Den omtalte person med efternavnet Breinholm er p.t. ikke nærmere identificeret.

 14. Den danske forfatter H.P. Holst.

 15. Den tyske forfatter Gustav Gardthausen.

 16. Den omtalte person med efternavnet Heimann er p.t. ikke nærmere identificeret.

 17. Den danske billedhugger C.F. Holbech.

 18. Den danske medaljør m.m. Peter Petersen.

 19. Den dansk-tyske maler Friedrich Thøming.

 20. Den danske maler Andreas Ludvig Koop.

 21. Den danske billedhugger J.A. Jerichau.

 22. Familien Stampes huslærer, frøken A. Winckler. Hendes fulde fornavn er p.t. ikke kendt, men hun kan have heddet Augusta.

 23. Dvs. de to unge mennesker – “giovinetto” betyder “ungdom”.

 24. Jeanina Stampe var yngste datter af Thorvaldsens venner Christine Stampe og Henrik Stampe, der var værter ved Thorvaldsens fødselsdag 19.11.1841.

 25. Thorvaldsens barnebarn Alberto Paulsen, der var ældste søn af Elisa og Fritz Paulsen.

 26. Den omtalte person med efternavnet Jespersen er p.t. ikke nærmere identificeret.

 27. Når der humoristisk tales om, at stykket omhyggeligt har “passeret Censuren”, så peger det på, at der i datiden faktisk foregik censur i andre sammenhænge.

 28. Det er ikke opklaret, hvem/hvad der menes med “den røde Flamme”, men der lader til at være tale om et kælenavn for en person, der ikke kunne være til stede.

Sidst opdateret 29.12.2020