Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6408 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

12.3.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Andersen beskriver kontrasten mellem Schlick og Thorvaldsens fremtoning og levevis.

[...] Besøgte Arcitekten Schlick der boer elegant i colonette ST Lucia; han var phantastisk klædt i skotsk Tøi til Støvletter og Knæbuxer, hvide Silkestrømper og blaa Atlaskes Trøi med Qvaster. Han fortalte meget om sine Arbeider, de Ordner og Daaser han havde faaet, om Dyrheden at leve, da man maatte gjøre Figur. (Hvor forskjellig fra Thorwaldsen)! [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Se også indførslen i H.C. Andersens dagbog 10.10.1833, hvor modsætningen mellem de to kunstnere beskrives første gang af Andersen.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 350, ll. 12-18.

Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsens beskedenhed
Personer
Benjamin Schlick · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.08.2016 Print