12.3.1834

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Rom

Modtager

H.C. Andersen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Andersen beskriver kontrasten mellem Schlick og Thorvaldsens fremtoning og levevis.

Dokument

[...] Besøgte Arcitekten SchlickI der boer elegant i colonette ST Lucia; han var phantastisk klædt i skotsk Tøi til Støvletter og Knæbuxer, hvide Silkestrømper og blaa Atlaskes Trøi med Qvaster. Han fortalte meget om sine Arbeider, de Ordner og Daaser han havde faaet, om Dyrheden at leve, da man maatte gjøre Figur. (Hvor forskjellig fra ThorwaldsenII)! [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Se også indførslen i H.C. Andersens dagbog 10.10.1833, hvor modsætningen mellem de to kunstnere beskrives første gang af Andersen.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den dansk-tyske arkitekt og maler Benjamin Schlick. Den almindelige mening om Schlick lader til at være enslydende – se hertil evt. C.F. Hansens brev af 17.9.1827, hvor kollegaen også omtales lidet flatterende.

  2. Se evt. hertil dokumenter tilknyttet emneordene Thorvaldsens beskedenhed og Karakteristikker af Thorvaldsens person.

Sidst opdateret 01.08.2016