Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7104 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

20.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

– “Thorvaldsen har modelleret et Par nye Basreliefs: Homer, der synger for Grækerne, og en Gjentagelse af sin tidligere Composition: Briseis, som føres bort fra Achilles.” – “At de i Rom værende Danske, som sædvanligt, have feiret sidste Juul, følger af sig selv. Festen holdtes hos en dansk Maler, som til denne Høitid paa det Eleganteste havde decoreret sit Atelier. Alle Væggene vare afdelte ved Thyrsusstave med forgyldte Pinieæbler, omslyngede af Vedbende, og Felterne vare prydede med Billeder, Alt componeret af ham selv. Der saae man blandt andet Julebukke og Nisser, som droge over Ponte Molle med Julegaver for at holde Juul i Tiberstaden, fremdeles, hvorlunde Juleaftenen kom paa Kjellingen, Nisser, som dandse om Julegrøden, Nisser, som slaaes med Katten, og skrabe Gryden. Paa Døren var malet en Nisse, som kommer for silde, Alt udklippet af Orangepapir og klinet paa sort Grund med hvide Contourer. Det Hele havde et ægte konstnerisk Anstrøg, og stod i fuldkommen Harmoni med den muntre, fædrelandske Tone, som besjelede hele Selskabet.”

(“Dansk Kunstblad.”)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 52, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 20.2.
Emneord
Jul · Kunstnermiljøet i Rom · Selskabsliv i Italien
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 13.03.2015 Print