Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9031 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ferdinand Flor [+]

Afsendersted

Cervaro

Afsenderinfo

Dokumentet er stemplet med et laksegl, hvis motiv er en vinkolbe omviklet med vedbend. Rundt om motivet står: "OLYMPIAS [CE]RBARENSIS".

28.4.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udnævnelsespatent.

Resumé

Thorvaldsen tildeles Ponte Molle-selskabets fortjenstorden af første klasse, N92.

Se original

Patent
für
den Ritter p.p.
Herrn Thorwaldson.


Wir Ferdinand Flor
von Jupiters Gnaden

Præsident der Ponte Molle und des Cervaro
haben beschlossen und beschliessen hiermit

  Dem Ritter p.p. Thorwaldson
dem von Uns Selbst eingeführten, höchster Verdienst=Orden der Ponte Molle
  Den Verdienst=Orden Iter Classe
  wegen langjährig bewahrter Treue und Zuneigung für die Ponte Molle und Cervaro, am Tage des Cervaro-Festes zu überreichen.
  Cervaro den 28ten April 1842
  F. Flor
 
Der Staats=Secretair
Fama
A Geger
Generel kommentar

Denne udnævnelse understreger Thorvaldsens relation til det tysk-skandinaviske kunstnerselskab Ponte Molle. Samtidig viser den, at selskabet værdsatte ham som medlem, samt at han deltog i selskabets legendariske forårsfest 28.4.1842. Endelig er den et vigtigt bevis for selskabets ironiske og humoristiske tone, som her udmønter sig i et lettere satirisk udnævnelsesbevis og den tilsvarende Vielzuvielverdienstorden, N92.


En orden fra Ponte Molle-selskabet
Vielzuvielverdienstorden, avers

Ordenen blev uddelt første gang ved denne lejlighed i 1842. Ferdinand Flor havde ladet den fremstille, og den gengiver på aversen en kunstnertroubadour, der deklamerer en sang med sit strengeinstrument. Han står med den ene fod på Ponte Molle, mens Peterskirkens kuppel anes i baggrunden. På reversen ses en krans med emblemer på de fire kunstarter: Maleri, arkitektur, skulptur og digtning. I midten danser en bacchantinde, mens hun skænker vin. Hun er omgivet af indskriften: VIRTVTI PONTEMOLLICAE, dvs. de pontemolliske dyder. Indskriften vakte modstand hos Pavestatens censor, fordi teksten ikke var god latin. Han ønskede, at der stod Virtuti Ponti Milvii, men da der ikke var tid til at ændre teksten, accepterede censoren kunstnerlatinen, jf. Noack, op. cit., p. 383.

En orden fra Ponte Molle-selskabet
Vielzuvielverdienstorden, revers

Arkivplacering
m34, nr. 99
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Friedrich Noack: Deutsches Leben in Rom, Stuttgart & Berlin 1907, p. 260, 383.
  • Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 489-490.

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Ponte Molle-selskabet
Værker
Sidst opdateret 17.11.2016 Print