Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9030 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

27.4.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen 7 for det Thorwaldsenske / Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 21de dennes, have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 20000Rbd Sedler i endvidere Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novb 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, dog saaledes at Musæet debeterer Renter af oftmeldte Capital fra Dags Dato at regne, det undlade vi ei herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 27 April 1842.

Schäffer Bentley
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/Holmer[?]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101n
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print