The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9030 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens laksegl.

27.4.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen 7 for det Thorwaldsenske / Musæum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 21de dennes, have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 20000Rbd Sedler i endvidere Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novb 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, dog saaledes at Musæet debeterer Renter af oftmeldte Capital fra Dags Dato at regne, det undlade vi ei herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 27 April 1842.

Schäffer Bentley
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/Holmer[?]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101n
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print