27.4.1842

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen 7 for det Thorwaldsenske / Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 21de dennes, have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 20000Rbd Sedler i endvidere Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novb 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, dog saaledes at Musæet debeterer Renter af oftmeldte Capital fra Dags Dato at regne, det undlade vi ei herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 27 April 1842.

Schäffer Bentley
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/Holmer[?]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101n

Emneord

Sidst opdateret 02.08.2011