Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1965 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

1.8.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et udkast til brev af 1.8.1818.

Se original [Translation]

Rom den 1e August 1818.

Skiøndt min Haand endnu er for svag svag til at kunne skrive et langt Brev, maae jeg dog min dyrebare Herr EtatsRaad takke Dem, god med faae Ord, for Deres venskabelige Skrivelse. Den til Bygnings Comissionen vil underette Dem om, at jeg snart tør Haabe at omfavne Dem i Kiøbenhavn og dette glæder mig inderlig. Freund er et haabefuldt ungt Menneske, som der kan blive noget af med Tiiden thi han er god, og stræbsom. Koch finder en Lejlighed at reise til Grækenland; og jeg har tilraadet ham denne nyttige Reise.

Nu farvel til vi sees

A. Thorvaldsen.

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 1.8.1818. Udkastet er bortset fra enkelte, små uoverensstemmelser identisk med det afsendte brev.

Arkivplacering
m28, nr. 64
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Herman Schubart
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Kunstnermiljøet i Rom · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 · Thorvaldsens helbred
Personer
Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Slotsbygningskommissionen
Sidst opdateret 18.08.2016 Print