Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1962 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt præg.

1.8.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til S. T. / Hr. Etatsråd Hansen / Rider af Dannebroge & c. / à / Kiøbenhavn

Resumé

Glæder sig til snart at omfavne C.F. Hansen i København. Karakteriserer Hermann Ernst Freund som god og stræbsom og har anbefalet Jørgen Koch at rejse til Grækenland.

Se original [Translation]

Rom den 1e August 1818.

Skiøndt min Haand endnu er for svag til at kunne skrive et langt Brev, maae jeg dog min dyrebare Herr EtatsRaad takke Dem med faa Ord, for Deres venskabelige Skrivelse[.] i Den til Bygnings Comissionen vel underette Dem om, at jeg snart tør Haabe at omfavne Dem e Kiøbenhavn og dette glæder mig inderlig. Freund er et haabefuldt ungt Meneske, som der kan blive noget af med Tiiden thi han er god, og stræbsom. Koch finder en Lejlighed at reise til Grækenland og har jeg tilraadet ham denne nyttige Reise – – –

Nu farvel til vi sees

A. Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et næsten identisk udkast til dette brev.
Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m28A I, nr. 7
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Danmarksopholdet 1819-20 · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsens helbred
Personer
Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Slotsbygningskommissionen
Sidst opdateret 18.08.2016 Print