The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1962 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt præg.

1.8.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til S. T. / Hr. Etatsråd Hansen / Rider af Dannebroge & c. / à / Kiøbenhavn

Abstract

Glæder sig til snart at omfavne C.F. Hansen i København. Karakteriserer Hermann Ernst Freund som god og stræbsom og har anbefalet Jørgen Koch at rejse til Grækenland.

See Original [Translation]

Rom den 1e August 1818.

Skiøndt min Haand endnu er for svag til at kunne skrive et langt Brev, maae jeg dog min dyrebare Herr EtatsRaad takke Dem med faa Ord, for Deres venskabelige Skrivelse[.] i Den til Bygnings Comissionen vel underette Dem om, at jeg snart tør Haabe at omfavne Dem e Kiøbenhavn og dette glæder mig inderlig. Freund er et haabefuldt ungt Meneske, som der kan blive noget af med Tiiden thi han er god, og stræbsom. Koch finder en Lejlighed at reise til Grækenland og har jeg tilraadet ham denne nyttige Reise – – –

Nu farvel til vi sees

A. Thorvaldsen

General Comment

Der findes et næsten identisk udkast til dette brev.
Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m28A I, nr. 7
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen's Health
Persons
Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Slotsbygningskommissionen
Last updated 18.08.2016 Print