The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1965 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

1.8.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft letter dated 1.8.1818.

See Original [Translation]

Rom den 1e August 1818.

Skiøndt min Haand endnu er for svag svag til at kunne skrive et langt Brev, maae jeg dog min dyrebare Herr EtatsRaad takke Dem, god med faae Ord, for Deres venskabelige Skrivelse. Den til Bygnings Comissionen vil underette Dem om, at jeg snart tør Haabe at omfavne Dem i Kiøbenhavn og dette glæder mig inderlig. Freund er et haabefuldt ungt Menneske, som der kan blive noget af med Tiiden thi han er god, og stræbsom. Koch finder en Lejlighed at reise til Grækenland; og jeg har tilraadet ham denne nyttige Reise.

Nu farvel til vi sees

A. Thorvaldsen.

General Comment

This is a draft of the letter dated 1.8.1818. Apart from a few minor differences, the draft is identical to the final letter.

Archival Reference
m28, nr. 64
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Herman Schubart
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Artistic Environment in Rome · Journey to Denmark, July-October 1819 · Thorvaldsen's Health
Persons
Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Slotsbygningskommissionen
Last updated 18.08.2016 Print